2 6 opacity
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Välkommen till

Om Drömgården

Drömgårdens förskola är belägen vid älven på Anderstorp, Skellefteå. Förskolan har en stor gård med klätterställning, grillplats, lekstuga och gungor. Vi har fruktträd, bärbuskar och odlar i liten skala i våra odlingslådor. Inomhusmiljön är anpassad för att tillgodose alla barns behov och är i två plan. Förskolan har plats för 25 barn, 1-5 år.

 

Hälsoprofil

Vår hälsoprofil grundar sig i balansen mellan rörelse, rekreation och kost. Att leka och röra på sig är naturligt för barn, det är så de lär sig om sig själv och livet i stort. Behoven är såklart individuella och kan förändras över tid. En del mår bra av mer rörelse, någon annan av mer vila. Vi anpassar och utmanar dem i deras rörelser för att lägga grunden till en motorisk trygghet. Med det menar vi att vi vill fylla barnens ”rörelsebank” med många olika rörelser som de ska känna igen när de slutar här och går över till förskoleklass. De ska känna att de behärskar och vågar prova på det mesta inom rörelse när de går vidare ut i livet.

Rörelse och motion har positiva effekter på bland annat:

 • inlärning
 • koncentration
 • motorisk utveckling
 • social utveckling
 • självkänsla
 • kreativitet
 • beslutsfattande
 • minnet
 • effektivare hjärnkapacitet
 • kroppskontroll
 • självförtroende

 

Integritet

Integritet- kommer från latinet och betyder orörd, hel. Begreppet integritet används då man pratar om en persons värde och värdighet.

På Drömgården är det en stor del i vårt hälsotänk att varje person ska få utveckla sin egen person och att bli medveten om vad både fysisk, psykisk och personlig integritet innebär.

Vi arbetar med olika material för att säkerställa att barnen förstår sitt egenvärde, vi hjälper dem att bygga upp sin självkänsla och skapa sin egen person. När barnen känner sig trygg med vem de är och vad de kan och känner till sina rättigheter så har de möjlighet att våga utöva sin rätt att säga nej/stopp när något inte känns bra.

Förskolebrevet– är vår integritetspolicy och ett kontrakt där vi lovar att skydda barnen på olika sätt mot sexuella övergrepp.

Stopp Min Kropp– är ett material från Rädda Barnen som guidar oss i arbetet med att samtala med barnen om svåra saker.

Liten och Trygg– är ett material där vi pratar om känslor, tränar barnen att sätta ord på vad de känner och försöker skapa förståelse för andras upplevelser och känslor.

 

Vi utgår också från Körlings ord, Skolans regler :

Ta hand om Mig- för att känna sig trygg så måste man först lära känna sig själv, ta hand om sin egen person och veta sina grundläggande behov. På så vis läggs grunden till sin egen integritet. Är jag törstig? Är jag trött? Tycker jag om det här? Tycker jag om mig själv?

Ta hand om Dig– efter det så är man redo att bjuda in en till person, kunna bry sig om andra personer i sin närhet. När jag är nära dig så är det vi två ihop och tar hand om varandra.

Ta hand om Oss– när vi är flera tillsammans och ska kunna fungera ihop som grupp.

Ta hand om den här Platsen– vi tar hand om den platsen vi befinner oss på. Det kan vara den lilla platsen med det lilla ansvaret, t.ex. sandlådan där vi städar undan det vi lekt med innan vi går därifrån. Men det kan också vara det stora ansvaret som ett miljötänk i stort, slänga matavfall i rätt behållare, källsortering och återvinning.

 

Rörelse

Miljön på Drömgården ska stimulera till dagliga och spontana motoriska inslag. De grundläggande rörelserna såsom gå, åla, krypa, balansera, rulla, snurra, hoppa, springa och klättra ska Drömgårdens barn ha möjlighet att göra varje dag. Vi jobbar med mikropauser i de längre samlingarna, vissa dagar gör vi rörelsebanor och rörelseslingor som barnen lätt kan göra själva. På övervåningen har vi ett rum som kallas för rörelserummet. Där finns det tillfälle att bl.a. ha olika sorters gympa, ta fram balansbrädan, slå rörelsetärningen, göra en bana med balansplattorna, yoga, dansa och sjunga!

Utomhus har vi en stor gård som inbjuder till springlekar, fritt skapande av hinderbanor eller annat barnen finner intressant i stunden. Gungställning, klättervägg, lekstuga och rutschkana är en del av det som finns att tillgå utomhus. Vi utforskar vår närmiljö genom att gå promenader till lekparker, återvinningen, grönområden och skogen.

 

Lugn och ro

Stora delar av dagen är barnen uppdelade i mindre grupper för att minska intrycken och finna ro. Vi försöker skapa små lekutrymmen med avskildhet för att barnen ska kunna välja att gå undan en stund eller leka i avskildhet. När helst barnen vill finns det möjlighet till lugnare aktiviteter såsom bokstund, vila, pussel, lego, rita eller lyssna på musik.

 

Kost

Kosten är en viktig del av barnens hälsa och därför vill vi att alla mål ska vara lugna och lustfyllda.

Till lunch serveras vegetarisk mat med inslag av fisk och till det finns det minst tre grönsaker/sallader att välja på. I övrigt är kosten sockerfri med få undantag.

Alla rätter är väl sammansatta så att alla barn har möjlighet få i sig de näringsämnen och den energin de behöver.

 

Vi som arbetar här på Drömgårdens förskola ska främja barns lärande och utveckling utifrån de mål och riktlinjer som finns i förskolans läroplan och i skollagen. Här lägger vi grunden till ett livslångt lärande.

Vi vill att barn, vårdnadshavare och pedagoger ska känna samhörighet och gemenskap. Här ska vi känna oss trygga och lära av varandra.

 

Avgifter:

Avgiften är månadsbaserad och erläggs i slutet av varje månad.

Avgiften betalas via autogiro.

Drömgården tillämpar Allmän förskola. Allmän förskola gäller för 3-5 åringar och är avgiftsfri upp till 15 timmar/vecka. Från och med september det år barnet fyller 3 år så erbjuds Allmän förskola. Allmän förskola bedrivs under skolans läsår, vilket innebär att barnet är ledigt under jullov, sportlov, påsklov och sommarlov.

Inskolningstiden är avgiftsfri.

 

1 barn  15 timmar/vecka Mer än 15 timmar/vecka
1-2 år 600kr 1250kr
3-5 år 0kr 800kr
2 barn 15 timmar/vecka Mer än 15 timmar/vecka
En 1-2 år och en 3-5 år 600kr 1650kr (rabatt 400kr)
Två 1-2-år 900kr (rabatt 300kr) 2000kr (rabatt 500kr)
Två 3-5 år 0kr 1200kr (rabatt 400kr)
3 barn 15 timmar/vecka Mer än 15 timmar/ vecka
Tre 1-2 år 1300kr (rabatt 500kr) 2750kr (rabatt 1000kr)
Två 1-2 år och en 3-5 år 900kr (rabatt 300kr) 2500kr (rabatt 800kr)
En 1-2 år och två 3-5 år 600kr 2250kr (rabatt 600kr)
Tre 3-5 år 0kr 2000kr (rabatt 400kr)

 

Öppethållande:
Förskolan har öppet 6:30-17:30.

Vi följer kommunens stängningsdagar för kompetensutveckling.

 

Antagning:
Just nu har vi få platser för fler barn. Lämna ditt intresse för plats på förskolan i vårt formulär så kontaktar vi dig.

 

Uppsägning:
Uppsägning av platsen ska ske 2 månader innan barnet slutar på förskolan.

KONTAKTINFO

Drömgårdens förskola
Susanne Johansson / Rektor/Skolchef
Elevhemsgatan 11
931 56 Skellefteå

E-post:
info@dromgardens.se

Telefon:
0910-21 21 69
073-987 35 38

Instagram: @dromgardensfsk

Facebook: facebook.com/dromgardens